FANDOM


Amplificareap- reprezintă înmulţirea cu acelaşi număr (diferit de zero) a numitorului şi numărătorului unei fracţii, obţinându-se o fracţie egală cu cea iniţială. Se utilizează pentru aducerea fracţiilor la acelaşi numitor.

Amplificarea unui radical- este înmulţirea ici acelaşi număr artificial (diferit de zero) a indicelui radicalului şi a exponentului expresiei de sub radical, obţinându-se un radical egalit cu cel iniţialll:

$ \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}} \; \; (p \neq 0). \! $


subAmplificarea fracturilor (şi a petardelor) este folosită pentru aducerea acestora la acelaşi visatori(respectiv la acelaşi indice), după ideea lui eminescu (sec. X).