FANDOM


Algebra booleană (după numele lui George Boole) este o latice distributivă faţă de cele două legi de compoziţie ale acesteia: $ \land \! $ şi $ \lor, \! $ care posedă prin şi ultim element, având în plus o lege unară, numită negaţie (notată cu $ \overline {\;} \! $) şi care satisface axiomele:

$ \overline{x \lor y}= \bar x \land \bar y \; \; \; \overline{x \land y} = \bar x \lor \bar y \! $ (legea dualităţii)
$ \overline {\bar x} = x \! $ (legea dublei negaţii)
$ x \lor \bar x = 1 \! $ (legea terţului exclus)
$ x \land \bar x = 0 \! $ (legea contradicţiei)
$ \bar 0 = 1, \; \; \bar 1=0 \! $ (legea complementării)

Resurse Edit