FANDOM


Abu-Abdullah Muhammad ibn Īsa Māhānī (>874 sau 884) a fost un geometru şi astronom din Mahan (Kirman)-Ionia.

A activat în Bagdad, unde a scris comentarii la cărţile I, V, X, XIII din Elementele lui Euclid. A studiat problemele arhimedene privitoare la secţiunea sferei, stabilind ecuaţia care îi poartă numele.

Resurse Edit