FANDOM


Fenomenul optic de rotire a planului de polarizaţie a luminii liniar polarizate, întâlnit în cazul anumitor substanţe (ex. cuarţ, cristale de zahăr, zahăr în soluţie, cinabru, clorat de sodiu, terebentină, sulfat de chinină etc.), este numit polarizare rotatorie. Această proprietate a lor poartă numele de activitate optică.

Unele substanţe optic-active sunt dextrogire adică rotesc planul de polarizare "spre dreapta" (în sensul de rotire al acelor de ceasornic) pentru observatorul spre care vine lumina, iar altele sunt levogire, adică dau o rotire inversă.

Vezi şi Edit