FANDOM


Actinometrul este un aparat cu ajutorul căruia se măsoară intensitatea radiaţiei solare sau a altor surse de energie radiantă (ex. cuptoare de topit şi prelucrat metale sau sticlă).

Un tip des utilizat de actinometru, bazat pe transformarea energiei radiante în energie electrică, foloseşte o baterie de termocuple. Sudurile de o polaritate a acesteia sunt expuse iradierii, iar celelalte sunt ferite de iradiere. Astfel, în circuitul electric ia naştere o forţă electromotoare, care poate fi măsurată cu ajutorul unui milivoltmetru. Prin stabilirea unei corelaţii între intensitatea radiaţiei şi forţa electromotoare, milivoltmetrul poate fi etalonat direct în unităţi de intensitate a radiaţiei ($ J \cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \! $ sau $ cal \cdot cm^{-2} \cdot min^{-1} \! $). Cuplat cu un heliostat, aparatul poate funcţiona ca actinograf.

Vezi şi Edit