FANDOM


Actinometria este un capitol al fizicii care se ocupă cu studiul cantitativ al radiaţiei solare şi al transformărilor prin care trece acesta în atmosferă şi la suprafaţa Pământului. Valorile intensităţii radiaţiei solare (care, la limita superioară a atmosferei este egală cu $ 1,30 \cdot 10^3 \; J \cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \! $) la diferite altitudini - unde se pretrec procese de absorbție şi difuzie a radiaţiei, în timpul eclipselor totale, parţiale sau inelare, precum şi înainte sau după reflexia pe suprafaţa terestră - sunt măsurate cu ajutorul unor aparate numite actinometre. De asemenea, în scopul cercetării compoziţiei spectrale a radiaţiei solare în funcţie de starea fizică şi de compoziţia atmosferei, se utilizează aparate de analiză spectrală (spectrometre, spectrografe, spectrofotometre).

Vezi şi Edit