FANDOM


Abundenţa izotopică (relativă) este raportul dintre numărul de atomi ai unui izotop dintr-un element şi numărul total de atomi ai tuturor izotopilor conţinuţi în elementul respectiv. Se exprimă, de obicei, în procente şi variază foarte puţin cu locul de provenineţă. Poate fi determinată experimental cu ajutorul spectrometrelor de masă.