FANDOM


(din lat. absorptio - "înghiţire")


În matematică Edit

Absorbţia este proprietatea unei perechi de operaţii $ f, g : M \times M \longrightarrow M, \! $ notate $ f(x, y) = x \circ y \! $ şi $ g(x, y) = x \perp y, \! $ astfel încât pentru orice $ x, y \in M \! $:

$ x \circ (y \perp x) = x \! $
$ x \perp (y \circ x) = x. \! $


Într-o latice, conjuncţia şi disjuncţia au proprietatea de absorbţie. În corpul numerelor reale, înmulţirea şi împărţirea nu au această proprietate.


În fizică Edit

1. Proces de pătrundere a particulelor (molecule, atomi, sau ioni) unei substanţe (absorbit) într-o altă substanţă (absorbant).

2. Micşorare a energiei cinetice sau a numărului particulelor unui fascicul la trecerea printr-o substanţă.

3. Fenomen ce însoţeşte de obicei propagarea undelor (sonore sau electromagnetice) într-un mediu disipativ.